Hem


Ibland slår livet till och det kan vara svårt för oss att hantera vardagen. Vi kan drabbas av sjukdom, förluster och sorg. Vi kan leva i förhållanden som inte är bra för oss eller vi kan ha en stark längtan efter någon att vara nära.


Vi kan ha varit utsatta för övergrepp och andra svek under barndom och uppväxt som gör att vi har en begränsad möjlighet till ett gott liv.


Vi kan ha en arbetssituation som känns ohållbar.


Våra barn och tonåringar kan drabbas av förluster och sorg, svårigheter i förskola eller skola när det gäller kamratrelationer, mobbning eller motivation.


Vi vet att unga idag har en psykisk ohälsa som inte alltid fångas upp av omgivningen. Som förälder kan det då vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska kunna stötta och hjälpa sitt barn.


Att arbeta inom vård och omsorg innebär många möten med patienter, klienter, barn, unga och vuxna som har erfarenheter av livet som satt sina spår. Som personal bär vi med oss dessa möten och behöver få tillfälle till handledning, individuellt eller i grupp.


Personal behöver också få påfyllning när det gäller utbildning som exemplevis kan handla om barns utveckling, barns behov, relationer, våld och sorg. Det kan också handla om sociala mediers påverkan och beroende, på gott och på ont.Känner du igen dig i något av detta?


Välkommen att höra av dig!