Om mig

Om mig
Jag är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med privat mottagning på Malmö ISTDP Mottagning, Amiralsgatan 20.


Under åren 1983-2002 arbetade jag inom Socialtjänsten med familjerättsärenden och familjehemsvård. Det innebar utredningar och stöd gällande vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Inom familjehemsvården rekryterade, utredde, handledde och utbildade jag familjehem. Under den perioden arbetade jag i fem år med samma frågor som konsult åt kommuner i Skåne.


Sedan 2002 arbetar jag även som kurator inom Region Skåne. Här möter jag barn, unga och vuxna som varit utsatta för våld, lever i destruktiva förhållanden, som skadar sig själv, drabbas av cancer, eller är i livets slutskede. Det är patienter och närstående vars livssituation förändras plötsligt och dramatiskt oftast med en svår sorg som följd.


Genom åren har jag handlett vårdpersonal, hållit i gruppsamtal för personal i existentiella frågor och utbildat personal i gällande sociallagstiftning, våld i nära relationer, kris- och sorgereaktioner samt om barns behov och utveckling.


Jag har studerat steg 1, grundläggande psykoterapeutbildning, psykodynamisk inriktning, vid St Lukas och steg 2, psykodynamisk inriktning med specialriktning barn och unga, vid Lunds universitet.

Jag har också studerat sexologi, existentiell psykologi och har magisterexamen i socialt arbete.